Hoe om huis te bou - SAPAC.co.za

Posted by SAPAC Reporter on

Hoe om sukses te virseker met jou huis bou deur SAPAC.co.za

Saam gestel deur onafhanklike SAPAC verslagewer
Artikel Klasifikasie: Openbare bewustheid
Druk hier vir Engelse Artikel [SKAKEL]
Dissipline: Argitektuur, Ingenieurswese, Bou
Areas: Southern AfricaNorthern Cape, Western Cape,Cape Winelands, Free State, Gauteng, North West Province, Limpopo, Mpumalanga, Natal 


SAPAC Procuring Land

1. Koop grond

 1. Voordat eiendom in 'n ontwikkeling of landgoed gekoop word, is dit belangrik om die ontwikkelaar se geloofsbriewe te verifieer aangesien baie in die verlede finansiële probleme ondervind het.
 2. Ondersoek die riglyne van die landgoed deeglik om enige beperkings te identifiseer wat jou planne of aktiwiteite kan beïnvloed.
 3. Maak seker dat die grond amptelik deur die raad oorgedra is en gereed is vir verkoop, aangesien sommige individue eiendomme begin adverteer voordat hierdie proses afgehandel is.
 4. Bevestig dat nodige dienste soos water, rioolpype en elektrisiteitstoevoer op die eiendom geïnstalleer is.
 5. As die grond in privaat besit en onderverdeel is, kyk of dit volledig by die aktekantoor geregistreer is en of nuwe dienste geïnstalleer is, let op dat hierdie registrasieproses tot 'n jaar kan neem.
 6. Raadpleeg 'n stadsbeplanner om enige beperkings op woonbuurthoogtes en -grense te bepaal. - Kontak SAPAC
 7. Hou in gedagte dat banke gewoonlik slegs 60%-effekte vir nuwe erwe verskaf, so jy sal bykomende kapitaal nodig hê om boukoste te dek

SAPAC SG Diagram

2. Versamel relevante inligting

 1. Versoek die verkoper om 'n SG-diagram te verskaf wat die afmetings en oppervlakte van die erf insluit. Vra ook vir 'n Titelakte wat enige spesifieke hoogte- of dubbelverdiepingbeperkings van toepassing op die erf kan uiteensit.

 2. Reël dat 'n grondopname gedoen word as een nie geredelik beskikbaar is nie. Hierdie opname sal akkurate metings van hoogtes en kontoere verskaf, wat noodsaaklik sal wees om die toelaatbare hoogte vir die finale konstruksie te bepaal.

 3. Kry 'n geotegniese verslag wat deur 'n ingenieur voorberei word om die grondtoestande en bougeskiktheid vir fondasies te assesseer. Alhoewel dit nie altyd verpligtend is nie, is die verkryging van so 'n verslag 'n voorsorgmaatreël om veiligheid te verseker en potensiële risiko's te identifiseer en te hanteer. So kry dit!


SAPAC Architect

3. Kies argitek op SAPAC.co.za en stel planne op

 • Wanneer u met die bou van 'n huis begin, is dit van kardinale belang om deur gedinkte besluite te neem. Die keuse van 'n goed ontwerpte huis verhoog nie net die waarde daarvan nie, maar verhoog ook die algehele leefervaring.

 • Alhoewel die soektog van 'n argitek dalk nie die mees uitdagende aspek met SAPAC.co.za is nie, kan dit 'n groter bekommernis wees om te verseker dat die projek binne begroting bly. Dit is raadsaam om vooraf jou begroting vas te stel en 'n begrip te kry van die heersende tariewe per vierkante meter wat deur plaaslike boufirmas gehef word. Belangrik, moenie die goedkoopste kies nie.

"Om vir die goedkoopste per vierkante meter te kies, werk meer uit per vierkante meter wanneer jy uiteindelik die wettige roete moet gaan."

 • Argitekte gebruik verskeie fooistrukture, wat jou toelaat om te kies tussen die verkryging van slegs planne of planne tesame met projekbestuurdienste. Om 'n argitek te betrek verhoog ongetwyfeld die kwaliteit van die projek , maar dit kom teen 'n koste, aangesien jy uitgawes vir hoëgehalte subkontrakteurs en die argitek se tyd vir bestuur kan aangaan.

  Sommige argitekte van goeie gehalte neem 'n praktiese benadering.

 • Boonop is dit belangrik om daarop te let dat energiedoeltreffende modelle nou verpligtend is vir sommige raadsvoorlegging van planne. As jou argitek nie kundigheid op hierdie gebied het nie, moet jy dalk die dienste van 'n spesialis inskakel. Raadpleeg dus SAPAC.co.za dit is gratis.

 SAPAC Building Committee

4. Bied jou planne aan die Boukomitee van die landgoed.

 1. Wanneer 'n eiendom binne 'n landgoed gebou word, is dit nodig om 'n deeglike evaluering te ondergaan en goedkeuring van die landgoed bestuur te verkry. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie hersieningsproses tipies die betaling van 'n fooi behels.

SAPAC Engineer

5. Jy moet 'n strukturele ingenieur aanstel wat op SAPAC.co.za is

 1. Die integriteit van jou struktuur berus in die hande van die ingenieur, nie die argitek nie. Voordat u u planne by die raad indien, is dit noodsaaklik om die dienste van 'n ingenieur in te skakel by die projek.
 2. Dit is noodsaaklik dat u die rol van ingenieurs in elke geskikte stadium van u bou verstaan. Die ingenieur is deurslaggewend by elke stap van jou bou projek.
 3. Dit is van kardinale belang om te verstaan ​​dat die ingenieur vertroud is met boustandaarde. En dat jy die firma elke stap van die proses betrokke hou.
 4. Dit moet aanvaar word as self van sprekend, die ingenieur ken die beste tydperk en moet op die perseel kom en wees. Dit is dus noodsaaklik om hul professionele tariewe te verstaan. Hulle is noodsaaklik.
"Deur nie 'n geskikte gekwalifiseerde Ingenieur op die terrein te hê nie, vat jy kanse met jou eie projek." "Daar is 'n rede waarom strukturele ingenieurs so pertinent is oor kwessies." "Hulle is volhardend oor standaarde en dit is wat jy vir jou bouwerk wil hê." "En ja, hulle het professionele fooie, wat nie onderhandelbaar is nie, so hulle sal verseker dat jou bou 'n sukses is."

Om te verseker dat 'n Ingenieur op die terrein betrokke is en wanneer nodige inspeksies volgens hul skedule (nie jou skedule nie) uitgevoer moet word, is uiters belangrik en sal sukses tot gevolg hê vir jou bou projek.

6. Dien jou planne in by die plaaslike raad

Dit sluit wel die volgende papierwerk in

 1. Bewys van oordrag van eienaarskap.
 2. Voorlegging van die SG-diagram, wat die afmetings en oppervlakte van die eiendom insluit.
 3. Kontoerplan, wat die natuurlike landkontoere en hellings aandui.
 4. Geotegniese verslag, alhoewel dit dalk nie altyd verpligtend is nie, om grondtoestande en fondasie-geskiktheid te assesseer. Is dit krities om te weet.
 5. Aanstelling van 'n strukturele ingenieur vir deskundige toesig.
 6. Volledige stel planne, insluitend vloerplanne, aansigte en stormwaterbestuursplanne.
 7. Omvattende elektriese uitleg.
 8. Goedkeuring van die landgoed bestuur of relevante owerhede.

Hou ook in gedagte dat daar fooie verbonde is aan raadsvoorleggings.

Voorheen kon die taak om hierdie proses te bestuur uitgekontrakteer word aan “ander” wat betaal is om dit te hanteer. Dit is egter nou algemeen dat sulke dienste beperk word. Gevolglik sal óf jy óf jou argitektuurfirma gereeld met die raad moet opvolg om te bepaal of enige bykomende inligting benodig word. Die tydsraamwerk vir hierdie proses kan wissel, gewoonlik ongeveer 2-3 maande, maar dikwels langer. In sommige gevalle kan die verkryging van toegewings selfs oor etlike jare strek.


7. Maak seker dat jy omvattende strukturele ingenieursplanne in plek het.

Voordat die tenderproses deur SAPAC.co.za begin word, is dit nodig om 'n omvattende stel strukturele ingenieursplanne te ontwikkel. Hierdie planne moet verskeie aspekte soos fondamente, plaatwerk en dakbedekking insluit. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie spesifikasies die algehele koste aansienlik kan beïnvloed, veral as die grondtoestande ongunstig is. Dit is baie waarskynlik dat die ingenieur 'n geotegnologie-verslag sal benodig om hul ontwerpbesluite te akomedeer.


SAPAC Builders

  8. Aanstelling van die bouer vanaf SAPAC.co.za

  1. Om 'n akkurate kwotasie van 'n bouer te kry, is dit noodsaaklik om 'n duidelike skedule van afwerkings te skep. Dit kan deur 'n argitek teen 'n fooi voorberei word, of alternatiewelik sal jy al die verlangde afwerkings, vloere, plafonne en dakbesonderhede moet spesifiseer.

   Vir 'n meer omvattende en gedetailleerde koste-ontleding, word dit aanbeveel om die dienste van 'n QS te gebruik.

  2. In Suid-Afrika is dit 'n vereiste dat bouers by die NHBRC (Nasionale Huisbouers Registrasieraad) geregistreer moet wees om nuwe konstruksieprojekte te kan aanpak. Dit is belangrik om die bouersertifikaat as bewys van registrasie aan te vra, en dit is raadsaam om te verseker dat hul registrasie op datum is aangesien dit op 'n jaarlikse basis hernu word. Boonop moet bouers ook by die Arbeidsdepartement geregistreer wees.

  3. Om enige misverstande of dispute te vermy, is dit noodsaaklik om vooraf duidelike en bondige besprekings oor begrotings, betalingsmylpale en tydlyne te hê. Hierdie besonderhede moet gedokumenteer word en onderling ooreengekom word deur middel van getekende ooreenkomste. Dit is dus hoogs raadsaam om betalings in steierbetalingskedules uit te voer. En om 'n verslag van 'n ingenieur te kry voordat elke steier betaling gemaak word. En dat 'n QS ingevolge die kontrakte aangestel word om te verseker dat alles in lyn is.

   LET WEL: Dit word sterk aanbeveel dat die kontrak uitgevoer word deur 'n argitek of QS wat die nodige ondervinding het om sulke kontrakte te hanteer.

  9. Jy moet jou projek by NHBRC registreer

  1. Wanneer u 'n nuwe huis bou, ongeag of u 'n verband gebruik of nie, is dit nodig om u huis by die NHBRC (Nasionale Huisbouers Registrasieraad) te registreer.

  2. Verskeie papierwerk en goedgekeurde planne moet deur u, die bouer en die strukturele ingenieur by die naaste NHBRC-kantoor ingedien word. Dit moet deur jou NHBRC-geregistreerde bouer hanteer word.

  3. 'n Skyffooi gebaseer op die boukoste sal gehef word, met 'n perk van ongeveer R36,000.

  4. Alhoewel hierdie registrasieproses lastig kan lyk, is dit van kardinale belang om nie hierdie stadium oor te slaan nie. As jy 'n verband benodig, is die verkryging van 'n inskrywingsertifikaat noodsaaklik. Selfs al finansier jy die konstruksie met kontant, het jy steeds 'n sertifikaat nodig, aangesien die risiko's van nie-nakoming aansienlik is. Die potensiële gevolge, beide in terme van koste, tyd en administratiewe komplikasies, kan 'n nagmerrie wees as jy sonder behoorlike registrasie betrap word. [LINK] na NHBRC


  10. Registrasie van 'n verband

  1. Om verbandgoedkeuring vir jou nuwe konstruksieprojek te verkry, sal jy verskeie dokumente in plek nodig hê. Dit sluit in 'n stel raadsgoedgekeurde planne, 'n NHBRC-inskrywingsertifikaat, en 'n gedetailleerde koste-ontleding en kontrak van jou gekose SAPAC.co.za-kontrakteur.

  2. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie proses tydrowend kan wees, aangesien banke versigtig geraak het om nuwe geboue te finansier. Daarom is dit van kardinale belang om 'n aansienlike kapitaalbelegging van jou eie te hê om die projek te ondersteun.

  11. Koppel krag en water

  1. Selfs al is die nodige dienste op jou nuwe eiendom geïnstalleer, is dit steeds noodsaaklik om te reël dat die raad die water- en elektrisiteitspype direk aan jou huis koppel. Hierdie proses kan slegs 'n kort afstand behels, maar dit vereis die toepaslike wettige verbindings.

  2. Beide water- en elektrisiteitsverbindings kom met fooie, en jy sal die raad of die landgoed moet besoek om 'n aansoek in te dien. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie proses soms etlike maande kan neem, daarom is dit raadsaam om vroegtydig aansoek te doen voordat met die konstruksie begin word. Dit is veral van kardinale belang aangesien jy lopende water sal benodig vanaf die begin van die bouproses.

  12. Beveiliging van jou projek

  • Diefstal is 'n algemene kwessie, wat dit belangrik maak om voorkomende maatreëls te tref. Dit is raadsaam om jou eiendom te omhein, aangesien landgoedere dit dikwels vereis, of alternatiewelik oorweeg om 'n sluitbare skeeps houer te plaas op die projek. Daarbenewens is dit noodsaaklik om 'n droë bergingsarea vir sement te voorsien. Duur toerusting moet aan die einde van elke dag van die terrein verwyder word om die risiko van diefstal te verminder. Sommige van die bouers met SAPAC.co.za het hul eie werfbergingshouers.

  13. Verseker nakoming in terme van die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid 85 van 1993

  1. Bouers en subkontrakteurs is verplig om 'n veiligheidslêer in stand te hou, veral op groter konstruksieterreine. Hierdie lêers moet deur bekwame bevoede veiligheidspersoneel voorberei word. Meer inligting oor voldoening kan van SAPAC versoek word SAPAC.co.za [Skakel]
  2. Dit sal verseker dat voldoening aan die regulasies soos vervat in die BWV-wet 85 van 1993 jou dek in terme van aanspreeklikhede.
   "Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid"
  3. Belangrik - werkers wat op jou projek werk wat deur jou bouer gestuur word vir hulle jaarlikse mediese ondersoek en verslae. Dit kan deur SAPAC.co.za gereël word.
  4. Alle werkers moet die vereiste opleiding in plek hê wat betrekking het op die inherente risiko en gevare van die terrein en 'n substantiewe terreinspesifieke risiko-evaluering moet in plek wees wat opgestel en afgeteken is deur 'n paneel kundiges wat met die bouperseel verband hou.
  5. Ideaal gesproke moet daar ook terreinspesifieke regsafsprake in die lêer wees. En die terreintoesighouer moet 'n bekwame persoon wees wat die terrein mag en kan bestuur in die moontlike omstandighede wat die bouer nie op die terrein teenwoordig is nie.

  Daar is verskeie ander beherende faktore wat in plek moet wees in ooreenstemming met hierdie lêer. SAPAC kan gekontak word om die korrekte risikogebaseerde konsultasie te verskaf om te verseker dat u die eienaar, ingenieur, bouer, werkers behoorlik gedek is.


  14. Bouwerke in 'n landgoed - geboudeposito

  1. In die meeste gevalle versoek landgoedere tipies 'n boudeposito voor die aanvang van konstruksie. Dit is belangrik om daarop te let dat enige skade wat veroorsaak word deur vragmotors, betonstorting of die bouproses self van die deposito afgetrek kan word om herstelkoste te dek.

   SAPAC Suid Kaap Mini Diggers

  Photo: Courtesy from Suid Kaap Mini Diggers 083 632 2993

  15. Grawe en skoonmaak van jou eiendom

  1. Dit is moontlik om hierdie stadium vroeër te voltooi aangesien dit nie goedgekeurde planne of toestemming vereis nie.

  16. Kontak NHBRC vir inspeksie

  1. Ongeag van registrasie, is dit nodig om die NHBRC (Nasionale Huisbouers Registrasie Raad) te kontak vir eiendom inspeksies voordat fondasie grawe begin word. Daar word ook van hulle verwag om bykomende inspeksies uit te voer by belangrike strukturele mylpale, soos die giet van beton.

  2. Net so moet die Struktuuringenieur alle staal en bekisting wat met die fondamente verband hou, inspekteer voordat die betongietproses mag plaasvind. Die Ingenieur moet teenwoordig wees by sleutelfases tydens konstruksie. Doen navraag oor hul skedules.


  17. Kontak SAPAC.co.za vir oorinspeksie

  1. Op SAPAC.co.za is daar verskeie vakkundiges. Om uitsluitlik staat te maak op 'n inspeksie wat deur die buite-amptenare uitgevoer word, is hoofsaaklik nie genoeg nie. Om dus te verseker dat jy 'n behoorlike bouwerk het, is dit noodsaaklik om 'n strukturele ingenieur of 'n doelgerigte onafhanklike inspekteur te kontak wat jy op die SAPAC.co.za-platform kan kry. Hierdie persoon sal met die betrokke strukturele ingenieur betrokke by jou projek praat en soomloos inpas. En die relevante kontrole inspeksies uitvoer tot jou voordeel.

  18. Begin jou bouwerk

  1. Dit is die deurslaggewende fase waar die werklike konstruksie begin. Alhoewel vertroue belangrik is, is dit van kardinale belang om deeglike kontrole en inspeksies uit te voer. Gereelde inspeksies deur óf jouself, die argitek, die strukturele ingenieur en of SAPAC se onafhanklike derdeparty-vakkundige is nodig om die vordering en kwaliteit van die bouwerk te verseker. Dit is belangrik om te verseker dat alle subkontrakteurs regdeur die proses toegang het tot bygewerkte planne, aangesien aanpassings en wysigings dikwels voorkom, wat tot onvoorsiene gevolge kan lei.
  2. Die handhawing van gedetailleerde rekords van enige veranderinge en hul koste-implikasies is noodsaaklik. Daarbenewens kan die noukeurige bestuur van kontantvloei 'n groot impak hê op die nakoming van die tydlyn en algehele sukses van die projek. Daarom is beplanning vooruit in lyn met begroting noodsaaklik.


  19. Opvatting

  1. Verkry die grond.
  2. Versamel die relevante inligting oor jou grond.
  3. Besoek SAPAC.co.za en kies 'n argitek.
  4. Bied jou planne aan 'n boulandgoed vir goedkeuring as jy in 'n landgoed bou.
  5. Stel 'n ingenieur vir die projek aan en kom in lyn met hul firma.
  6. Dien die bouplanne by die plaaslike raad in vir goedkeuring en indiening.
  7. Voordat jy die planne op SAPAC.co.za tender, maak seker dat die strukturele ingenieur planne vir die struktuur in plek het.
  8. Besoek SAPAC.co.za en dien jou plan vir tenders in en stel dan jou gekose bouer aan.
  9. Maak seker dat jy die projek by die NHBRC registreer aangesien dit 'n vereiste is.
  10. Registreer 'n verband.
  11. Koppel die krag- en waternutsdienste aan die eiendom.
  12. Beveilig jou werf.
  13. Maak seker dat voldoening toegepas word ingevolge BHS Wet 83 van 1993 of raadpleeg SAPAC.co.za
  14. As u in 'n landgoed bou, maak seker dat u die geboudeposito betaal.
  15. Grawe en maak die eiendom skoon in ooreenstemming met vereistes.
  16. Kontak die NHBRC vir hul besoekinspeksie.
  17. Kontak SAPAC.co.za om in kontak gebring te word met 'n onafhanklike derdeparty-inspekteur wat met die ingenieur en die bouer sal inskakel.
  18. Begin die bou. - Verseker deurlopende inspeksie word tydens sleutelfases tydens die projek uitgevoer.

   20. Moenie die mis nie

   Maak seker dat daar 'n kontrak in plek is vir die volgende:

    • Argitek verstaan rol en verantwoordelikhede
    • Ingenieur verstaan rol en verantwoordelikhede
    • Onafhanklike inspekteur, die onafhanklike inspekteur sal direk met die ingenieur en bouer praat. En sal gedetailleerde terugvoer gee.

     Vermy die volgende:

     • Verander die ontwerp, afmetings van die argitek.
     • Verander die Ingenieur op die projek.
     • Besluit jy weet hoe om te bou en inmeng met die bouer na elke aanvanklike vergadering.
     • Besluit om ander kontrakteurs op die terrein bekend te stel terwyl die bouer nog op die terrein in werking is. dit wil sê kombuiskaste of sonkraginstallasie. Moet dit nie doen nie.
     • Raak emosioneel gelaai met betrekking tot "snags"  en hardloop na sosiale media, kom dadelik in kontak met SAPAC.co.za [LINK], bly kalm en kollektief.

      Wat om te doen as daar 'n probleem is:

      • Belê in 'n vergadering met die Ingenieur, Onafhanklike inspekteur en Bouer en lig die bekommernisse tydens die vergadering.
      • Vra die ingenieur vir insette, en vra dan die bouer vir insette.
      • Verwys enige kwessies na die onafhanklike onpartydige inspekteur.

       SAPAC Logo https://sapac.co.za

       Nota van SAPAC vir jou bou

       Geen bou is ooit dieselfde nie, dit verander met betrekking tot topografie en elke projek het sy eie elemente van uitdagings. As jy enige probleme ondervind, kom in kontak met SAPAC.co.za om te sien hoe ons jou dalk kan help. Onthou ons is hier om jou GRATIS by te staan ​​met die beste moontlike vakkundiges en wat deel vorm van die Kollektief. Elke bouwerk moet in wese 'n onvergeetlike ervaring wees, tussen jou die kliënt, argitek en ingenieur.


       Maak seker dat jy hierdie artikel deel. En om by die SAPAC-aanlyngroep aan te sluit by https://bit.ly/JoinSAPAC

       Automatic Date and Time

       Automatic Date and Time

        


       Share this post       ← Older Post Newer Post →