Keeping it Local

Posted by The Contractors Collective on

Hoe bly ons Lokaal en Waarom? 

Ek sit gister, en gesels met een van die bekende ontwikelaars in die Wes Kaap. Met jare se ondervinding onder die belt! En hy haal toe `n lys vir my uit en wys my sy kliente databasis" Uit die staanspoor van die saak, en ten opsigte wat ons doen as besigheid is dit daarom belangrik om verder te lees vir jouself. Verder oor daardie lys gaan ek myself nie uit wy nie...

Local is Lekker en is Beter

Op October 11, 2021 met ons besoek aan Stilbaai het ons die video bekend gestel. Juis om rede ons verstaan dat daar lokale kontrakteurs in die verskillende areas in die Weskaap en elders is wat werk in hulle verskillende disiplines.

Nie teenstaande, gee ons al vir `n geruime tyd werk uit. Nie net plaaslik in die verskillende areas nie. Maar ons begin ook Nasionaal beweeg. Dit beteken ons kry kliente vir kontrakteurs so ver weg as Gauteng asook plaaslik in die verskillende areas in die Wes Kaap.  

Kyk gerys die Video

Wat is julle grootste Motief?

Ons grootste motief is om die publiek te beskerm, deur om die lokale kontrakteurs te leer ken, daar is ander fasete wat ons ook doen wat ons individueel met elke kontrakteur sal bespreek. Bestaande kontrakteurs wat wel klaar op die platform is. Weet ons doen moeite en is gesamentlik `n kollektief. 

Met ander woorde jy moet ons skakel en ons wys jou hoe jy beter besigheid kan doen. Daar is voordele daarin om aan die kollektief te behoort. Kontrakteurs wat klaar deel is van die kollektief kan hiervan getuig!

Hoe kontak ek julle om meer inligting te bekom? 

Kontak ons deur die skakel [DRUK HIER]

Die grootste probleme?

Die grootste probleme, wat jy jouself  en besigheid in die gesig staar is die volgende! 

1. Swak kwaliteit diens wat gelewer was aan die publiek en nou moet jy dit gaan regmaak! Dit beteken die volgende:

a) Jy is onderkwiteer en nou moet jy probeer om die klient te help met jou jare ondervinding. Jou probleem is dan om naam te probeer hou te bou en te behou! 

b) Jou besigheid kan nie groei soos wat jy graag wil he dit moet nie. Alvorens jy bly al `n gereelde tyd of van kindsbeen af in die area. Jy sien self wat gebeur. Jy moet selektief werk kies, wat nie altyd `n slegte idee is nie. Maar dit belemer weer die publiek op die einde van die dag. 

c) Jy is gefrustreerd want jy weet sosiale media is die grootste probleem wat jy ondervind. As jy nie in is by `n span nie dan beteken dit dat jy waragtig sukkel en om tyd te maak om die regte bouers of ontwikkelaars te ontmoet. 

d) Jy probeer na die beste van jou vermoe om kliente te oortuig. Maar jy is onderkwiteer en jy weet jy gaan later terug moet gaan om die klient te help. Of jy gaan net die werk verwys na `n vriend. 

e) Hoe kwalifiseer jy `n klient, met vandag se branstofpryse om op en af te ry agter kwitasies aan. Dit raak net `n beslomeris. nie waar? 

Die hierbo gebeur wel! Dus is die platform jou platform en ons is nie net `n aanlyn sisteem nie. Ons span maak seker om inligting stukke soos die bekend te maak aanlyn op sosiale media. En dus nie al nie....

Kontak ons deur die skakel [DRUK HIER]

Om uit te vind oor die oplosings wat ons wel bied, of om verwysings van ons te vra kontak ons en ons deel dit graag. 

Oplossings wat ons Bied?

Sodra jy deel word van die kollektief, raak jy deel van `n netwerk van pre gekwalifisserde kontrakteurs. Dit beteken jy vorm deel, kan makliker netwerk en hoor gereeld van ons op gereelde basis. 

Daar is ander besparings elemente betrokke, kontak ons. En ons vertel jou meer!

Die kollektief is wel `n winsgewende instansie wat homself beywer om sodanige kontrakteurs te help op `n skaal wat winsgewendheid toepas aan elke kontrakteur en wat bewerk word met die nuutste tegnologiese oplosings en besigheids sisteme wat beskikbaar is. 

Saam bou ons beter, werk beter en beywer ons onself om die publiek saam te beskerm teen elemente wat werk vir ons bemoeilik deur hulle sogenaamde vinnige oplossings! 

Vind meer uit [DRUK HIER]

Moenie huiwer om meer uit te vind nie. Almal is wel welkom.


Share this post← Older Post Newer Post →